GDPR

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează site-ul https://simpluromania.ro și/sau orice Serviciu oferit de către compania noastră.

Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE)2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDăM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

S.C. SIMPLU S.R.L., cu sediul în România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului https://simpluromania.ro și/sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu site-ul.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact: office@simpluromania.ro

 

2. CE DATE PRELUCRĂM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați site-ul, vă înregistrați pe pagina noastră, contractați un serviciu, vă înscrieți în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri) sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare. În cazul în care contactați compania noastră SIMPLU S.R.L. prin intermediul formularului de contact prezent pe site-ul https://simpluromania.ro, datele comunicate de dvs. (nume, prenume, adresă, telefon, email și orice alte date personale comunicate) vor fi stocate și prelucrate doar după bifarea acceptului expres prezent în partea de jos a formularului de contact. De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

 

3. FURNIZAREA UNOR OFERTE PERSONALIZATE

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, informații pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse/servicii relevante și personalizate. De asemenea, dacă sunteți de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele și preferințele dvs. din interacțiunea cu noi, precum și prin combinarea datelor obținute de la terți (ex.: prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale adaptate nevoilor și preferințelor dvs. Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora sau a activității de vânzări.

 

4. EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT CU NOI

Atunci când solicitați furnizarea unor servicii, putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (ex.: nume și prenume, adresa de livrare/furnizare, date de tranzacționare, etc.)

 

5. GESTIUNEA RAPORTULUI DINTRE UTILIZATORI ȘI ASISTENȚĂ

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societății oferite prin site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

 

6. ANALIZE ȘI STATISTICI PRIVIND FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

Putem utiliza datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectam în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile site-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm, de asemenea, cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. Cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

 

7. CONECTARE PRIN REȚELE DE SOCIALIZARE

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube și Instagram și astfel să aveți posibilitatea să accesați conținutul postat de noi pe site și/sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale, mai facil. Dacă accesați conținutul postat pe acele rețele de socializare sau comentați pe acele rețele de socializare, sau accesați site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

 

8. ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi: raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile sau arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

 

9. APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ÎN JUSTIȚIE

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

 

10. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către (a) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe), implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizori de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitați de plată, furnizori de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail); (b) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; (c) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

 

11. CÂT PĂSTRAM DATELE

Păstram datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți un client de-al nostru, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție). Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

 

12. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizata:

A) Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea că prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

B) Dreptul de modificare: puteți să ne solicitați modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

C) Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (a) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (b) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (c) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (d) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

D) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifica;

E) Restricționare: în anumite condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

F) Dreptul la portabilitatea datelor: în măsura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o forma structurată, utilizată frecvent și care poate fi citita în mod automat. Daca ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, daca este posibil din punct de vedere tehnic;

G) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București - anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți contacta utilizând adresa de email: office@simpluromania.ro